JL-Kontorservice

Du koncentrerer dig om det, du er god til
                         Jeg hjælper dig med det, jeg er god til

Hvad kan jeg tilbyde?

Daglige posteringer /Kassekladde
Jeg bogfører efter fremsendte bilag eller kassekladder,
Og sørger for at afstemme bogføring med bankkonti.

Debitorer (Kunder)
Du ønsker måske selv at fakturere.
Ved aflevering af et ordentligt faktureringsgrundlag, påtager jeg mig også fakturering. Ligeledes kan jeg også sørge for registrering af indbetalinger og udfører evt. rykkerprocedurer.


Momsafregning
Jeg sørger for afstemning så du let kan indberette moms til SKAT månedligt, kvartalsvis eller halvårligt, alt efter hvor ofte du skal indberette. Jeg kan også påtage mig indberetning og/eller betaling.


Kreditorer(Leverandører)
Bogføring af købsfakturaer, og afstemning i henhold til fremsendte kontoudtog.

Klargøring af materiale til revisor
Jeg sørger for afsluttende afstemning og gør materialet klar til revisoren for dig, så processen bliver så let og effektiv som muligt.


Balancer
Jeg kan udskrive balancer og lister,
Du rekvirerer og jeg mailer til dig.

Du vælger frit hvilke opgaver, du har brug for at få løst, og har du opgaver, som ikke er på listen, skal du bare spørge, om jeg også kan løse dem.

Jeg yder IKKE revisionsmæssige opgaver, men afstemmer løbende og klargør dit materiale, således at din udgift til årsregnskab minimeres, i samråd med dig og evt. din revisor.